Vitenskapelig artikkel av Maj-Brit Råholm

Her er vår oversettelse av abstraktet: For beboere på sykehjem er situasjoner som innebærer kroppsstell (bading og dusjing) opphav til ulike grader av fysisk og følelsesmessig ubehag. Situasjonene blir oppfattet som noen av de mest stressfylte og ubehagelige oppgaven for de som gir, og de som får omsorg. Formålet med denne fenomenologisk-hermeneutiske studien var å oppnå en dypere forståelse av de etiske spørsmålene som gjør seg gjeldende når pasienter får kroppsstell, sett med sykepleier øyne. 

Studien identifiserer tre temaer som beskriver de etiske spørsmålene: a) Det relasjonelle; å være der med den andre, b) den eksistensielle dimensjonen; å være der for den andre, og c) den ontologiske dimensjonen; å være oppmerksom og ha evnen til å se hver beboer som et enestående menneskelig vesen. Her er hele artikkelen:Spaprosjektet,-artikkel.pdf