Sykepleien

I nr. 6 2016 stod en artikkel om utviklingssentrenes rolle som brobygger mellom praksisfeltet og forskningsfeltet. 

Se linken her s. 48 - 51: https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/binder1_0.pdf