Rapporter fra læringsnettverk I trygge hender

Læringsnettverk 2014 

Tema for læringsnettverket var rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester 

Her er rapport fra læringsnettverket 2014: Rapport læringsnettverk rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten Helse Fonna 2014.pdf

Læringsnettverk 2015

Også i 2015 var temaet rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester

Her er rapport fra læringsnettverket 2015: Rapport læringsnettverk rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten Helse Fonna 2015.pdf

Læringsnettverk 2016

Det er fortsatt behov for forbedringsarbeid innen rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester

Her er rapport fra læringsnettverk 2016: Rapport læringsnettverk rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten Helse Fonna 2016 - juli.pdf