Prosjekt utenlandske sykepleiere, Udland omsorgssenter

Rapporten handler om et internt kurs for 11 fremmedspåklige sykepleiere med utenlandsk bakgrunn som er rekruttert til et omsorgssenter i Haugesund kommune. Åtte av sykepleierne fullførte kurset og fikk kursbevis ved avslutningen. I 2015 ble det tilrettelagt på avdelingene slik at en gruppe sykepleiere kunne følge undervisningen som gikk over et år. Rapporten har til hensikt å informere om hvordan kurset ble gjennomført, og hvilke vurderinger og intensjoner som lå bak de pedagogiske grepene. Forhåpentligvis kan den også inspirere andre til å satse på kompetanseheving for ulike grupper voksne lærende.

Les rapporten her: Rapport kurs utenlandske sykepleiere, Udland 2015.pdf