Pasient- og brukarombodet i Rogaland på besøk

Høsten 2012 var Pasientombodet i Rogaland på et informasjonsmøte for pårørende tilstede ved Bjørgene omsorgssenter. I årsrapporten 2012 ble dette omtalt på side 11. Haugesunds Avis lagde en artikkel over det systematiske arbeidet som gjøres i tilnærmingen til personer med demens ved bruk av Marte Meo- metoden. Se vedlagte atrikkel:
Artikkel-H-Avis-22.04.2013.pdf