OMSORG, Nordisk tidsskrift for palliativ medisin

Prosjektet lindrende behandling i Haugesund kommune i 2011 og 2012 resulterte bl.a. i en artikkel i Omsorg i Nr. 2 - 2013. 

Artikkelen er et samarbeid mellom Høgskolen Stord Haugesund og Bjørgene Utviklingssenter.

Les artikkelen her: Artikkel-i-Omsorg-2-Nr.-2-Samhandling-om-palliasjon-i-Helse-Fonna-regionen.pdf