OMSORG Nr.1- 2016. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, Åndelig og eksistensiell palliasjon

Omsorg nr. 1 2016, Anne Kristine Ådland.pdf

Anne Kristine Ådland, USHT i Helse Fonna har i samarbeid med Ellen Ramvi, Universitetet i Stavanger publisert artikkel i OMSORG, Nordisk tidsskrift for palliativ medisin Nr. 1-2016 med tittelen «Døden snakker vi ikke om». Anne Kristine Ådland jobber som fagutviklingskonsulent ved USHT i Helse Fonna. Hun fullførte sin mastergrad i helsevitenskap ved Universitetet i Stavanger i 2015. Artikkelen presenterer funn fra mastergradsoppgaven hvor hensikten var å få kunnskap om hvordan sykepleierne i hjemmesykepleien opplevde og håndterte eksistensielle erfaringer i møte med døende og deres pårørende, og hvordan slike erfaringer ble kommunisert i kollegagruppen. Artikkelen er å lese i Omsorg Nr. 1-2016, 49-54. 

Her er artikkelen: Omsorg nr. 1 2016, Anne Kristine Ådland.pdf