Ny håndbok i refleksjon

«Refleksjonshåndbok for barnehagelærere» er skrevet av Kristin Bie som arbeider som arbeider med fagutvikling og kompetanseheving på USHT, Helse Fonna kommunene. Boken bygger på tidligere utgitte refleksjonshåndbøker for sykepleiere og for pedagoger. Bøkene er også gitt ut i Sverige. Håndboken inneholder litt teori om hva refleksjon er, og hvordan man kan gå frem for å bruke refleksjon som et lærings- og endringsverktøy.