Målsetting; økt kvalitet i eldreomsorgen

Her er Astrid Hålands artikkel om utviklingssenterets satsingsområder, sept. 2011: Astrids-kronikk-2.sept.-2011.pdf