Rapporter fra læringsnettverk I trygge hender

USHT i Helse Fonna-kommunene har årlig arrangert læringsnettverk i forbedringsarbeid for kommunene i området

Sykepleien

Norsk sykepleierforbunds fagtidsskrift "Sykepleien" kommer regelmessig ut med fagartikler med aktuelle tema. Her legger vi ut linker når ansatte ved USHT Helse Fonna har bidratt.

OMSORG Nr.1- 2016. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, Åndelig og eksistensiell palliasjon

Anne Kristine Ådland skrev sin masteroppgave i 2015, i etterkant av dette samarbeidet hun med Ellen Ramvi, førsteamanuensis ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger om denne artikkelen.

Ny håndbok i refleksjon

Kristin Bie, som er ansatt ved USHT Helse Fonna har gitt ut håndbok i refleksjon for barnehagelærere. Dette er hennes tredje bok om refleksjon, tidligere har hun gitt ut håndbok i refleksjon for sykepleiere og for pedagoger.

Prosjekt utenlandske sykepleiere, Udland omsorgssenter

Med støtte fra Fylkesmannen i Rogaland startet Udland omsorgssenter opp et kompetansehevingsprosjekt for fremmedspråklige sykepleiere.

Rapport fra utviklingssenteret for 2014

OMSORG, Nordisk tidsskrift for palliativ medisin

NSF Rogaland, Lokalen

Medlemsbladet Rogaland Norsk Sykepleier Forbund Lokalen gis ut x 4 hvert år. Bjørgene utviklingssenter bidrar med informasjon, kronikker og artikler jevnlig.

Kronikk om demens

Fagansvarlig sykepleier og Marte Meoterapeut Eli Myklebust hadde en kronikk i Haugesunds Avis om demens 02.03.2011

Pasient- og brukarombodet i Rogaland på besøk

Haugesunds Avis hadde en artikkel om Marte Meometoden som anvendes som tilnærmingsmetode i avdelingen for personer med demens.

Kristin Bies kronikk om etikk

Sykepleier, høgskolelektor og prosjektleder Kristin Bie har skrevet kronikker om etikkarbeid i helse- og omsorgsektoren i kommunen.

Målsetting; økt kvalitet i eldreomsorgen

Bjørgene utviklingssenter har som en av sine hovedoppgaver å øke kvaliteten på eldreomsorgen ved kompetanseheving, fagutvikling og deltakelse i forskning.

Vitenskapelig artikkel av Maj-Brit Råholm

Med utgangspunkt i velværeprosjektet ved sykehjemsavdelingene på Bjørgene, gjennomførte Maj-Brit Råholm et forsknings-prosjekt. Artikkelen kom ut i International journal for human caring, volume 16 no. 4