Prosjekt internasjonal gruppe

Internasjonale kvinner i helsetjenesten, et pilotprosjekt i Haugesund kommune

Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter har vært heldige som har etablert samarbeid med Margareta Miljeteig, hun er pensjonert høgskolelektor v/ HSH. «I samarbeid med Haugesund kommune, ved rådgiver Solveig Schiz har vi etablert en gruppe internasjonale kvinner som jeg er frivillig veileder for» sier Margareta Miljeteig som også er medlem av Haugesund og Omegn Soroptimistklubb.

Begrunnelse

Den norske arbeidsstokken innen helsetjenesten internasjonaliseres. Flere arbeidstakere er fra andre land. Mange av disse har problemer med å forstå det norske språket fullt ut. Flere tar Bergenstesten. Likevel er det mange ord, begreper og metaforer som de ikke er kjent med og som kan skape problemer. Både i samarbeid med kollegaer og pasienter, når de skal skrive rapporter, pleieplaner og hvis de skal studere videre på videregående skoler og ved høgskoler/universiteter.

Hensikten med samlingene er å

  • bedre språkforståelsen og å utvikle norskkunnskapene både muntlig og skriftlig
  • reflektere over ulike situasjoner i praksis
  • utvikle forståelse for eldreomsorgens ulike sider
  • øke kompetanse i faget demensomsorg

Innhold

Samlingene baserer seg på gjennomgang av fagstoff fra studieheftene i Demensomsorgens ABC, perm 1. For at deltagerne skal tørre å lese høyt for hverandre og spørre om ord, begreper og metaforer de ikke forstår er det viktig at miljøet i gruppen er tillatende og trygt. Deltagerne foreslår selv endringer i opplegget. Fra å ha lest høyt for hverandre leser de et kapittel hjemme, slik at de kan fokusere på spørsmålene i avsnittet på samlingene. Deltagerne har ønsket skriftlige oppgaver. Temaer som medlemmene tar opp fra praksis blir diskutert. «Det at vi kommer fra ulike kulturer påvirker forståelsen av omverdenen» sier Margareta. – Hvem kan forvente at en kvinne utenom Norge skjønner i hvilken setting «å finne seg sjæl» eller «flippe ut» inngår eller hva Søren Kirkegaard står for? Det at det faglige nivået varierer, ser ikke ut til å by på store problemer. Derimot kan det at man har utviklet ulik språkforståelsen by på utfordringer. Da kan for eksempel den som kjenner til ordet/ begrepet forklare det for den som er ukjent med det.

På bildet fra venstre: Rakel Nijinibere, fra Burundi, Margareta Miljeteig, pensjonert høgskolelektor, Silvana da Silva, fra Brasil, Zura Sjamajeva, fra Tjetjenia, Insug Kang fra Sør-Korea, Mary Louise NDikuwimana fra Burundi. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Tania Alves fra Brasil, Lady Nabigombeye fra Burundi, Thi Oahn Pham fra Vietnam.

Struktur

Samlingene er en dobbelttime hver annen uke (onsdager). Det er planlagt et 3-årig opplegg. Gruppen startet i november 2010 og har hatt tretten samlinger til nå. Haugesund kommune betaler litteraturen, deriblant lydbøker, og samlingene inngår i arbeidstiden for de som har en arbeidsavtale. Bjørgene omsorgs og utviklingssenter stiller rom til rådighet.

Dokumentasjon

Deltakerne ønsker å øve seg på å dokumentere. Det blir skrevet et notat etter hver samling. Margareta skriver en prosjektrapport.

Deltagergruppen

For at gruppen skal fungere optimalt er det satt et øvre antall på åtte medlemmer, noe de er per i dag. Det var tre deltagere påmeldt i starten, men det har vært et jevnt tilsig. Deltagerne kommer fra hele verden. Alle er kvinner og de har vært i Norge fra 2 ½ år til 16 år. Det faglige nivået varierer, fra sykepleiere og ernæringsfysiolog til assistenter og de som har begynt på helsefagarbeiderutdanninger. Flere har ønske om å gå videre og ta relevante utdanninger.

Konklusjon

Vi tror at gjennomgang av faglitteratur og refleksjon i gruppe vil kunne bidra til økt kunnskap, kompetanse og mestingsevne for flerspråklige ansatte i omsorgstjenestene.