Hukommelsesteamet i Haugesund

Hukommelsesteamet i Haugesund kommune er et tverrfaglig team som skal drive oppsøkende virksomhet i forhold til hjemmeboende der kartlegging/diagnostisering ikke er utført, gi råd og veiledning til den som er rammet, og til pårørende i ulike faser i forløpet. Målet er å bidra til bedre pasientforløp for personer som blir rammet av demens og deres pårørende.

Haugesund kommune har fått midler fra Fylkesmannen i Rogaland til dette to-årige prosjektet. Teamet er sammensatt av prosjektleder Anne Kristine Ådland, ergoterapeut Gunhild HB. Hjorth og geriatrisk sykepleier Irene Nordal. Hukommelseteamet skal kartlegge og samhandle med andre tjenesteytende, både i kommunen og i helseforetaket. Teamet starter opp med hjemmebesøk rett etter sommerferien i uke 33.
Her er Hukommelsesteamets rapport, nå er teamet gått over i ordinær drift i Haugesund kommune:

Prosjektrapport-Hukommelsesteam-i-Haugesund-kommue-2011-2012

Her er artikkel om teamet i Haugesundaren, Haugesund kommunes informasjonsavis:  Artikkel-om-Hukommelsesteamet.pdf