Finnøy-prosjektet, et kompetansehevingsprosjekt

Undervisningsformer var forelesninger, gruppeveiledning og skiftelige arbeidskrav. All undervisning foregikk i kommunen. 10 studenter med varierende kompetanse deltok på studiet som var på 10 studiepoeng. Prosjektet var spesielt og nyskapende ved at en høgskole ga et utdanningstilbud med studiepoeng ut fra opplevde behov i praksis. Erfaringene fra prosjektet viste at når praksis definerte læringsbehovet og den pedagogiske tenking var forankret i studentens egen praksis skjedde det relevant og spennende læring. Dette forutsatte tett samarbeid mellom aktørene både i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosessen. Her er link til rapporten:  http://www.hsh.no/biblioteket/forskningsstotte/hshpublikasjoner/rapporter.htm