Fallforebygging for eldre - i alle ledd

 

Fallprosjektet er et samarbeid mellom Helse Fonna Haugesund og Haugesund kommune i 2013. Prosjektet har fokus på å forbedre fallrisikovurdering, identifisere individuelle og generelle årsaker til fall, iverksette fallforebyggende tiltak på tvers i organisasjoner, kvalitetssikre dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene knyttet til fallforebygging og øke kompetansen hos personal om fall og fallforebygging. Det er opprettet fallkontakter i alle sykehjem og aldershjem i kommunen. Det er også opprettet en tverrfaglig ressursgruppe i forebygging av fall og fallskade med representanter fra alle fire omsorgssentrene i kommunen, Fallteamet på Haugesund sykehus samt representant fra Bjørgene USHT.

For å gjennomføre prosjektet er det satt sammen en prosjektgruppe bestående av:

Prosjektleder Annika Kragh, Fallteamet Helse Fonna Haugesund ved Laila Moksheim og Nina Hauge, og Anne Kristine Ådland, Bjørgene USHT.

Se sluttrapport her:Sluttrapport samhandling- fall 2013.pdf