Behandling og forebygging av sår

Sårprosjektet fokuserer på å identifisere pasienter med risiko for å utvikle sår, forbedre sårdokumentasjonen, sikre kommunikasjon med pleieinstanser etter utskrivning og øke kompetanse hos personal om sårbehandling og forebygging.

Overordnet mål: Bedre sikkerhet for pasienter med sår eller som er i fare for å utvikle sår ved forflytning mellom pleieinstanser.

I samarbeid med Helse Fonna Haugesund deltar alle sykehjem og aldershjem Haugesund kommune i prosjekt i 2013 . Det er opprettet sårkontakter i alle sykehjem og aldershjem.

For å gjennomføre prosjektet er det satt sammen en prosjektgruppe bestående av:

Prosjektleder Annika Kragh, Målfrid Christoffersen Helse Fonna Haugesund og

Anne Kristine Ådland Bjørgene USHT

Se prosjektrapport her: Sluttrapport_sårsamhandling_trykkskader_2013 (3).pdf