Tvang, kultur og kommunikasjon 17.november 2015

Her er presentasjoner fra halvdagskurs i tvang, kultur og kommunikasjon 17.nov 2015:

Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A - Christine Haraldsen.pdf

Tillit - 4 a - Eli Myklebust.pdf

Kommunikasjon og kultur kap 4 A Solveig Schiz.pdf