Metoder og verktøy i praktisk etikkarbeid og etisk refleksjon

Første samling, 20. oktober

Her er Solveig Schiz sin presentasjon: etisk refleksjon etikkveilederkurs Høsten 16.ppt

Her er Kristin Bie sin presentasjon: Kommunikasjon og veilederrollen.pptx

Andre samling, 8. november

Her er Astrid Håland sin presentasjon: Sjekkliste etisk refleksjon Haugesund kommune, høsten 2016.pdf

Her er Kristin Bie sin presentasjon: Refleksjon høst 2016.pdf

Tredje samling, 30. november

Her er Solveig Schiz sin presentasjon: etikk og ledelse 30.11.16.pdf