Læringsnettverk, rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester, Karmøy og Utsira

Legemiddelgjennomgang, Haugesund kommunes rutine.docx

Torsdag 21.01. er første samlingen i læringsnettverket i rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester / boliger.

Presentasjoner første læringsnettverk:

Læringsnettverk rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten 21 jan 2016.ppt

Rett legemiddelbruk i heimetenesta Kvinnherad.pptx

Riktig legemiddelbruk i sykehjem, Kopervik BB.pptx

Målinger Helse Fonna 2016.pptx

Sjekkliste / symptomkartleggingsskjema:

Symptomkartleggingsskjema, Karmøy-Helse Fonna.pdf


Symptomkartleggingsskjema og anbefalte blodpr.doc

Sjekkliste LMG_revidert versjon 2013 (2).doc

Her er forslag til målingsskjema til Extranett

Målingsskjema, mal.docx


Her er forslag til informasjonsskriv i sykehjem:

Infobrev til pasient og pårørende.doc

Infobrev til ledere.doc

Infoskriv medarbeidere_I trygge hender.doc

Her er forslag til informasjonsskriv i hjemmetjenester:

Infobrev til fastleger.doc

Infobrev til brukere og pårørende i hjemmetjenesten.doc

Følgebrev til fastlege ved samstemming og LMG.doc

Torsdag 17. mars var 2. samling i læringsnettverket.

Kristin Bie hadde en forelesning om faglig forsvarlighet, her er hennes presentasjon:

Faglig forsvarlighet 2016, Kristin Bie.pdf

Systemansvarlig Paula Nordbø var også tilstede, hun hadde en gjennomgang på hvordan dokumentere LMG i Profil.

Her er rutinen som er utarbeidet i Haugesund kommune:

Legemiddelgjennomgang, Haugesund kommunes rutine.docx


Tirsdag 24. mai, var siste samling i læringsnettverket

Alle avdelingene i Karmøy kommune hadde med poster til siste samling.

Rådgiver Gunnar Johan Eljervik i Haugesund kommune hadde et foredrag om tilsyn i kommunene, her er hans presentasjon:
Tilsyn i kommunene Utviklingssenteret mai 16.pdf 

Det var konkurranse i beste poster, Bygnestunet og Vea Sykehjem vant, juryen bestod av kommunaldirektør i Haugesund kommune Sissel Hynne og kommuneoverlege Jostein Helgeland.