Læringsnettverk i forebygging og behandling av underernæring er startet!

Forbedringsmetodikk Bjørgene 23.10.2017 Nina Hauge.pdf

16. oktober var det ledersamling i forbindelse med Læringsnettverk i forebygging og behandling av underernæring. Uka etterpå, 23. oktober var det oppstart av læringsnettverket.

Her er diverse dokumentasjon:

Kompendium læringsnettverk underernæring USHT okt. 2017.pdf

Tiltakspakke for forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten.pdf

Tiltakspakke for forebygging og behandling av underernæring i sykehjem (2).pdf

I tiltakspakkene ligger link til Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Her er presentasjonene fra ledersamlingen:

Læringsnettverk 16102017 Nora O.-Sund.pdf

Ledersamling, læringsnettverk underernæring 16.10.2017.pdf

Her er presentasjoner fra første samling i læringsnettverket:

Læringsnettverk underernæring 23.10.2017 Velkommen.pdf

Forbedringsmetodikk Bjørgene 23.10.2017 Nina Hauge.pdf
Målinger 23.10..pdf


Erfaringer fra Skudenes ved Judit Nordanger.pdf

Forbedringsagent 23.10.17 Målfrid Christoffersen.pdf