Kursrekke for pårørende med demenssykdom, oktober, november 2016

Presentasjon av alderspsykiatrisk avdeling og poliklinikk.pdfSamtale om livshistorien veiledning.docTirsdag 18. oktober var første kveld i kursrekka. 

Vi fikk høgskolelektor Stig Riise Pettersen til å forelese om demenssykdommer, her er hans presentasjon: 

Pårørendekurs 18.10.16, Stig Riise Pettersen.pdf

Her er presentasjonene fra andre kurskveld:

Bruk av livshistorie, oktober 2016.pdf

Eksempel på en livshistorie.docx

Demensvennlig samfunn og aktivitetsvenn pårørende kurs okt..pdf

Her er presentasjoner fra tredje kurskveld:

Demens, Anna H. Hovland, 02.11.2016.pdf

Presentasjon av alderspsykiatrisk avdeling og poliklinikk.pdf