Fagdag i palliasjon, 08.11. 2017

Fagnettverket Kreftomsorg og lindrende behandling arrangerte en åpen fagdag med temaet palliasjon. Dette er en fagdag også for andre enn de som er medlemmer av fagnettverket.

De som ønsker kursbevis kan henvende seg til: mona.didriksen@helse-fonna.no

Deltakere som ikke har fått tilsendt e-post med evalueringsskjemaet, kan svare via denne linken.: https://no.surveymonkey.com/r/THGL9BJ

Her er presentasjonene på fagdagen:

Palliativt team høst 2017 Anne Lise E. Johannesen.pdf

Det gode stell Jorunn Marit Waage.pdf

Når er pasienten døende. Kay Karlsen.pdf

Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase Kay Karlsen.pdf

ESAS presentasjon palliativ fagdag 2017 Laila Johannesen.pdf

Individuell plan (IP) palliativ fagdag 2017 Laila Johannesen.pdf

Grunnleggende palliasjon 2017 Mona Didriksen.pdf

Kommunikasjon med alvorlig syke Mona Didriksen.pdf

Grete Skeie Sørhus funn frå masteroppgave.pdf