Fagdag for hjemmebaserte tjenester 11. nov. 2015

Det var ca. 40 deltakere på fagdagen for hjemmebaserte tjenester. Deltakerne var aktive og interesserte. Det var deltaker fra Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bømlo, Tysnes, Etne, Sveio, Stord og Tysnes. 


Her er presentasjonene fra bidragsyterne: 

Ernæring i hjemmebaserte tjenester, Karmøy kommune, Kristine Nessa:

Ernæringsarbeid, Karmøy kommune.pptx

Her er oppskrifter Karmøy bruker:

Havregrøt.docx 

Omelett.docx 

Smoothies.docx

Her er dokumentene Karmøy bruker:

MÅLTIDSPLAN mal,tom.doc

MÅLTIDSPLAN 2000 kcal forslag.doc

MÅLTIDSPLAN 1800 kcal forslag.doc

MÅLTIDSPLAN 1500 kcal forslag.doc

KARTLEGGING AV HVA DEN ENKELTE LIKER.docx

FORSLAG TIL DET LILLE EKSTRA.doc

Her er presentasjonen fra Britt S. Damsgård og Randi Huglen, Stord kommune, tema: Demensavdeling i hjemmebaserte tjenester:

Stord kommune tenester til heimebuande med demenssjukdom (1).pptx

presentasjon Randi Huglen.pptx

Therese Sivertsens presentasjon, Smartly, Lyse energi:

Fagdag_Haugesund_111115_Smartly.ppt

Gunhild H. B. Hjorth sin presentasjon om velferdsteknologi:

Pres. fagdag 11.11.15 Gunhild H. B. Hjorth.pptx

Her er Arvid Birkeland sitt bilde ang. Hjemmerehabilitering: 

REHABILITERINGSTEAM Arvid Birkeland (1).pptx

Vi hadde også foredrag fra Arve Rohde fra Karmøy kommune, temaet hans var bruk av verktøy for hjemmebaserte tjenester i planlegging av arbeidslister / kjøreruter. Har ikke fått hans presentasjon.

Avslutningsvis bidro Ida E. Gaard med inspirasjonsforedrag om endring, hvordan får til endringer på arbeidsplassen, endringsarbeid. Hun har dette året avsluttet en masteroppgave med dette temaet.