Fagdag for hjemmebaserte tjenester 10.11.2017

Her er presentasjonene fra fagdagen:

ANGST DEPRESJON ENSOMHET Arvid Birkeland.pdf

Eldre og rus, Torgeir G. Lid.pdf

Det ble presentert ulike tester på fagden. Denne nettsiden har vi problemer med å sette inn linker til alle testene.

Gå inn på denne nettsiden, her finner du mange ulike tester og kartleggingsverktøy: 

https://www.aldringoghelse.no/skalaer-og-tester/   

Disse testene ble presentert på fagdagen for hjemmebaserte tjenester: 

Cornell 

GDS kortversjon 

HAD s1 

HAD s2 

MADRS s1 

MADRS s2 

MADRS s3