Fagdag for hjemmebaserte tjenester

10. november arrangerte USHT i samarbeid med HSH en fagdag for hjemmebaserte tjenester.


Dagen startet med Christophe Eward Kattouw, han er hjemmesykepleier med erfaring fra både Nederland og Norge. Han var ferdig med et masterstudie på organisering av hjemmesykepleien i 2016. Hans presentasjon blir ikke distribuert før etter nyttår, men det var interessante temaer han hadde om organsering av tjenestene. 

 Anne Bjørnstad, enhetsleder ved Vedtakskontoret i Haugesund fortalte om vedtakskontorets rolle i samarbeid med sykehuset og hjemmetjenesten.

Arvid Birkeland, førstelektor ved HSH hadde forelesning om teamorganisering av hverdagsrehabilitering og samarbeid med vedtaksansvarlig, her er hans presentasjon: REHABILITERINGSTEAM 10.11. Arvid Birkeland.pdf

Laila Larsen, fagansvarlig sykepleier Haugesund kommune hadde om hjemmerehabilitering i Haugesund kommune. 

Bjørg Serigstad, seniorrådgiver, NAV Hjelpemiddelsentral hadde en festlig og fengende framføring av hjelpemidler, søknad og oppfølging for hjemmeboende, her er hennes presentasjon: Haugesund 10 november Bjørg Serigstad.pdf

Anne Kristine Ådland, fagutviklingskonsulent, USHT Helse Fonna avsluttet dagen med temaene "Hva gjør jobben med oss, og hvordan håndterer vi dette", her er hennes presentasjon: Å være en hjelper 10 nov 2016.pdf

Her er en aktuell artikkel, som Arvid Birkeland henviste til: Hverdagsrehabilitering, aktuell artikkel.pdf