Utviklingssenteret i Helse Fonna får støtte til videre drift

Det var tydelige signaler fra Helsedirektoratet om at USHT Helse Fonna ikke skulle få midler til videre drift fra 2017 i rundskriv sendt ut 01.07.2016. Det var allikevel gitt rom for Haugesund kommune om å søke om å bli vertskommune. 

Saken er behandlet administrativt og politisk i kommunen, og løftet opp på fylkesnivå og sentralt til politikere i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Takket være dette arbeidet, og søknad fra kommunen, ble allikevel Helse Fonna område tildelt utviklingssenter, på tross av at det fra 01.01.2017 skal være ett USHT i hvert fylke. 

Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland har gitt sin tilslutning til søknaden. 

Prosessen med å utarbeide handlingsplan for 2017  vil starte i desember 2016, dette er et arbeid vi under andre omstendigheter ville startet på tidlig høst 2016. 

Vi ser fram til et videre godt samarbeid med alle kommunene i området, Helse Fonna helseforetak, Høgskolen Stord/Haugesund (Høgskolen Vestlandet fra 2017), FOUSAM, Senter for omsorgsforskning vest, og de øvrige USHT-ene i vest.