Utviklingssenteret har nytt navn!

Utviklingssenteret har fått nytt navn. Fra å hete Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter, heter det nå Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene. 

Dette er i tråd med de andre utviklingssentrene på vestlandet, sier seksjonsleder Astrid Håland. Samtlige utviklingssentre hadde sitt utgangspunkt med tilknytning til et sykehjem eller omsorgssenter. Nå er de "fristilt" fra et konkret sykehjem, men har en funksjon for alle omsorgtjenestene i vertskommunen og kommunene i område en har et ansvar for, i dette tilfelle Helse Fonna-distriktet. Det er også i tråd men omorganiseringen som er skissert i Haugesund kommune. Den nye brosjyren viser også dette. Se på nettsiden i høyre felt.

Vi har fortsatt Bjørgene omsorgssenter og Diktervegen 29 som besøksadresse, her er gode fasiliteter for møter og arrangementer sier Håland avslutningsvis.