Siste samling for læringsnettverk for rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester 2015

Torsdag 1. oktober var det avslutning for læringsnettverket for rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i 2015. 

Her er Anne B. Andersen sin presentasjon:

Legemiddelgjennomgang Anne B. Andersen 01. 10.2015.pdf

Rapport læringsnettverk rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten Helse Fonna 2015.docx

Vinner av posterprisen for læringsnettverket 2015 ble Odda kommune.Anne B. Andersen fra Fylkesmannnen i Rogaland overrakte prisen til Kjell M. Røed og Anna Jordan

Her er posteren til Odda kommune

.