Nye studietilbud ved Høgskolen Stord Haugesund

Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr nå tverrfaglige og helsefaglig utdanninger med søknadsfrist 1. desember 


-  Psykisk helsearbeid (15 sp) 

- Enkeltemne innen Psykososialt arbeid med barn og unge (15 sp) 

 - Enkeltemne innen Rusproblematikk (15 sp) 

 - Psykologi (10 sp) 

 - Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi 2 (15 sp) 

 - Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering (30 sp) 

 - Videreutdanning i frivillig arbeid (15 sp) 

 - Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner 2 (15 sp) 

 - Eldre og demensomsorg (15 sp) 

 For meir informasjon besøk HSH sin nettside:

http://www.hsh.no/studier/evu.htm