Ny medarbeider i utviklingssenteret

20. juni startet Olaug Kristin Eikeland Hindal som ny medarbeider ved USHT i Helse Fonna kommunene. 

Olaug er ei tobarnsmor fra Vats,  begynte sin karriere som sykepleier på den gang Fylkessykehuset i Haugesund på kirurgen 2 etter endt utdanning på Stord sykepleier høyskole. 

Det tok ikke mer enn ett halvt år før hun satte nesen mot eldreomsorgen og Vindafjordtunet. Det var en flott arbeidsplass med spennende og lærerike oppgaver. «Jeg har ikke angret en dag på at jeg valgte geriatri som mitt felt innenfor faget» sier hun. 

Det ble naturlig å velge geriatri videreutdanning og etter hvert ledelsesfag og veiledningsfag. På Vindafjordtunet ble hun i 10 år i forskjellige roller, sykepleier på rehabiliterings avdeling, avdelingssykepleier på demens avdeling og de siste årene som styrer på sykehjemmet. 

Så ble det Ølen omsorgssenter i fire år som fagutviklingssykepleier før hun for ni års siden flyttet til Haugesund og tok fatt på jobb som rådgiver ved arbeidslivssenteret i NAV Rogaland. Sykepleiefaget har allikevel stått henne nært og selv om hun har hatt en veldig interessant jobb de siste årene kjente hun på et behov for å komme tilbake til faget. 

 Min motivasjon er for å jobbe på USHT er å få lov å jobbe faglig med kunnskapsutvikling med ting jeg brenner for sier Olaug. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene og få jobbe tett på praksisfeltet igjen.