KS sin etikkpris til Haugesund kommune

Foto: Gerardo Poblete, KS. Fra venstre: Svein Langeland (brukerrepresentant i styringsgruppen for etikkrådet i Haugesund kommune), KS-leder Gunn Marit Helgesen, helse- og omsorgsminister Bent Høie, Solveig Schiz (rådgiver personal og organisasjon, rep. for rådmannen i Haugesund kommune) og Kristin Vika (enhetsleder Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter, Haugesund kommune). 

Torsdag formiddag ble det offentliggjort at Haugesund kommune fikk KS sin etikkpris for 2014.

Haugesund kommune har etablert et systematisk og langsiktig etikkarbeid for ansatte og ser etikk i sammenheng med annet arbeid. Etikkarbeidet er forankret på alle nivå i kommunen, nedfelt i kommune- og delplaner og er et permanent satsingsområde ved Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Haugesund kommune. Etisk refleksjon oppleves som et nødvendig og nyttig verktøy, også som ledd i kvalitetsutviklingen av tjenestene. Kommunen har en stor tiltaksportefølje med blant annet etikkveilederopplæring, opplæring/veiledning i etisk refleksjon som verktøy for personalgrupper og har etablert etisk råd for helse- og omsorgstjenestene. Brukere, pårørende og ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester inviteres til å benytte etisk råd, og brukerperspektiver er også sentrale i den forskningsbaserte evalueringen som er under utarbeidelse. Juryen har særlig merket seg kommunens systematiske samarbeid med andre kommuner og deres interkommunale etikknettverk for erfaringsutveksling og gjensidig inspirasjon.