HSH tilbyr aktuelle videreutdanninger til høsten

HSH tilbyr tre enkeltemner innen eldreomsorg til høsten, emnene er svikt i vitale funksjoner, demensomsorg og palliasjon. Se mer informasjon her:

HSH Eldre med svikt i vitale funksjoner A5 2016.pdf

HSH EVU Eldre og demensomsorg A5 2016.pdf

HSH EVU Eldre og Palliasjon A5 2016.pdf

Nå er det også kommet er tilbud om videreutdanning i tverrfaglig omsorgsteknologi, se mer informasjon her: 

HSH EVU Tverrfaglig omsorgsteknologi A5 2016.pdf