Ekstramidler fra Fylkesmannen til fremmedspråklige sykepleiere!

Haugesund kommune har i samarbeid med utviklingssenteret fått midler fra Fylkesmannen i Rogaland til et prosjekt som skal gå til fremmedspråkilge sykepleiere i kommunen. Dette er et positivt tiltak som vil bidra til å rekruttere og beholde nødvendig arbeidskraft og kompetanse i kommunen.