Besøkshund på sykehjem


Latte med eier på besøk hos pasient

Latte er to år gammel, og egentlig svært ung til å bli besøkshund. Eierne ønsket imidlertid å teste henne, og hun ble godkjent. Da var det å melde seg på kurset som strakk seg over tre helger i løpet av våren 2014. Kursrekken foregikk i Stavanger. Nå er Latte godkjent, og har startet å "jobbe" som besøkshund på Bjørgene omsorgssenter. De vil komme jevnlig på besøk til noen utvalgte pasienter. Til nå har pasientene gitt svært gode tilbakemeldninger, det er stor gjensynsglede hos alle. Latte brukes til miljøskapende aktiviteter for pasientene. Det er vanskelig å dokumentere og måle effekten, men man ser uansett klare tendenser og sammenhenger. Rapporterte effekter er at deltakerne ble motivert til å snakke mer, både med hunden og med hverandre, reduserte symptomer på angst, ensomhet, depresjon og aggresjon / utagerende atferd. Noen studier viser funn man allerede kan tenke seg, man slapper av med en hund, blodtrykk og puls synker, dette forebygger hjerte- og karlidelser og styrker immunforsvaret.