Avslutning av læringsnettverk; Rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester, og utdeling av posterpris

Leder Frøydis Rasmussen deler opp kake til ansatte ved Vea sykehjem

I januar 2016 startet læringsnettverket med fokusområdene Rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester. Dette er noen av satsingområdene til Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender". Denne gangen var det Karmøy og Utsira kommuner som deltok i læringsnettverket. 24. mai var siste samling, da ble det delt ut priser for beste poster, en for sykehjem og en for hjemmetjenester. Her er en samlet rapport fra læringsnettverket:

Rapport læringsnettverk rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten Helse Fonna 2016 - juli.pdf

Her er artikkel i Haugesunds Avis 22.06.2016: