Ny medarbeider i utviklingssenteret

Olaug Kristin Eikeland Hindal startet som ny medarbeider ved utviklingssenteret 20. 06. -17. Hun ønskes velkommen til oss!

Utviklingssenteret i Helse Fonna får støtte til videre drift

Onsdag 22.11. 2016 kom den gledelige nyheten fra Helsedirektoratet om at Utviklingssenteret i Helse Fonna får fortsatt midler til drift med Haugesund kommune som vertskommune.

Nye studietilbud ved Høgskolen Stord Haugesund

Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr nå tverrfaglige og helsefaglig utdanninger med søknadsfrist 1. desember

Posterutstilling på Sykepleierkongressen i Oslo 2016

USHT i Helse Fonna hadde posterpresentasjon av prosjektet "Sykepleiernes egenomsorg og mestring i arbeidet med døende" på Sykepleierkongressen i Oslo 26.-27.september 2016. Prosjektet har vært et samarbeid mellom diakon, sykehusprest og USHT i Helse Fonna fra 2015-2016.

Avslutning av læringsnettverk; Rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester, og utdeling av posterpris

Vea sykehjem og Bygnestunet i Karmøy kommune vant pris for beste poster som avslutning på læringsnettverket de har deltatt på våren 2016.

HSH tilbyr aktuelle videreutdanninger til høsten

HSH tilbyr tre enkeltemner innen eldreomsorg til høsten, emnene er; svikt i vitale funksjoner, demensomsorg og palliasjon, tilsammen 45 studiepoeng

Dignity Day i Haugesund

Karmsund videregående skole, Utviklingssenteret og Høgskolen Stord Haugesund samarbeidet om Dignity Day høsten 2015

Haraldsvang omsorgssenter deltaker i konkurranse

Haraldsvang omsorgssenter er deltaker i kunkurranse om å skape gyldne måltidsøyeblikk på sykehjem.

Siste samling for læringsnettverk for rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester 2015

Torsdag 1. oktober var siste samling. Her er alle deltakerne som kommer fra Vindafjord, Odda og Haugesund kommuner.

Utviklingssenteret har nytt navn!

Nå heter vi; Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene

Brukerråd opprettes ved omsorgssentrene i Haugesund

I Bystyret den 23. 04.2014 ble det vedtatt at det skulle opprettes brukerråd ved Bjørgene omsorgssenter i løpet av våren 2014, og ved de andre omsorgssentrene i 2015. Brukerråd opprettes for hvert omsorgssenter, og fungerer som et rådgivende organ for ledere ved disse enhetene. Når det er etablert brukerråd på alle omsorgssentre, vil det opprettes et overordnet brukerråd i kommunen.

KS sin etikkpris til Haugesund kommune

Torsdag formiddag ble det offentliggjort at Haugesund kommune fikk KS sin etikkpris for 2014.

Ekstramidler fra Fylkesmannen til fremmedspråklige sykepleiere!

Fylkesmannen i Rogaland har tildelt Haugesund kommune midler til fremmedspråklige sykepleiere.

Besøkshund på sykehjem

Flatcoated retrieveren Latte har blitt testet for egnethet, og har sammen med eier gått på kurs og bestått eksamen som besøkshund.

Terapisykkel på sykehjem i Haugesund

Haugesund Røde Kors har kjøpt inn en terapisykkel som skal gå på rundgang på alle sykehjem i Haugesund. Ukene 26 og 27 var sykkelen på Bjørgene omsorgssenter.