30.08.2012 Oppstart i kompetanseprogrammet 2012 - 2014

Høsten 2012 får 63 ansatte i Haugesund kommune delta i et to-årig kompetanseprogram. 30. august er oppstartdagen, ansatte ved omsorgssentrene, hjemmebaserte tjenester og tiltak for personer med særskilte behov deltar i programmet. De som deltar vil få 5 fagdager i året og veiledning i grupper av ekstern veileder. Alle kursene er åpne for andre ansatte i kommunen. Første del av denne dagen er for de som skal delta i programmet. Siste del, fra kl. 12.00 - 15:00 er åpent for alle i kommunen, da er temaet etikk, etisk refleksjon, yrkesetikk og Haugesund kommunes etiske retningslinjer. Se invitasjonen her:Program--30