26.november 2015. Prosjektgruppen i lindrende behandling i Karmøy kommune arrangerer palliativ fagdag

Den 26.november arrangerer prosjektgruppen i lindrende behandling i Karmøy kommune fagdag i palliasjon. Tema for dagen er kommunikasjon og trygghet i møte med den palliative pasient og pasientens pårørende. Se invitasjon og program her: 

Invitasjon palliativ fagdag i Karmøy kommune 26.nov 2015.pdf