20.11.2012 Kreftomsorg og lindrende behandling

Inspirasjonsdag-lindrende-behandling,-novSom et resultat av Helsetorgmodellens nettverk innen palliasjon og lindrende behandling, har vi nå planlagt en inspirasjonsdag med interessant og spennende tema innen kreftomsorg og lindrende behandling.Tirsdag 20. november vil det bli arrangert en kursdag med temaene lindrende behandling og palliasjon. Som avslutning på dagen, og "rosinen i pølsa", har vi vært heldige å få avtale med Per Fugelli. Denne kursdagen er i utgangspunktet i tidsrommet kl. 11:00 - 16:00, på Auditorium A ved HSH. Se plakat for dagen her: Inspirasjonsdag-lindrende-behandling,-nov  For ansatte i Haugesund kommune vil dagen starte noe tidligere, de vil få opplæring i prosedyreverktøyet PPS.