14.oktober 2015. Den internasjonale verdighetsdagen, «Global Dignity-day» 2015

Kronprins Håkon er initiativtaker og beskytter for den internasjonale «Global Dignity Day» som inntil nå er blitt arrangert i videregående skoler. Vi ønsker å videreføre ideen i et samarbeidsprosjekt mellom Haugesund kommune v/Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester; Karmsund videregående skole, helsefagarbeiderlinjen; og Høgskolen Stord Haugesund, videreutdanning i Eldre, helse og samfunn. Vår idè er at elever fra videregående skole, studenter fra videreutdanning og en gruppe eldre mennesker skal dele erfaringer og tanker om hva ordet verdighet betyr for samfunnet generelt, og for dere i gruppen spesielt. Det er utarbeidet et fast opplegg for de videregående skolene som vi kommer til å følge. 

Dignity-day arrangeres onsdag 14.oktober. Vi skal være i Tabernakelet, Skåregt. 131, Haugesund. Start er kl. 09:00, og vi avslutter senest kl. 14:00. 

Dersom du er 65 år eller mer, og ønsker å delta, kan du ta kontakt med en av de undertegnede innen 30.september. 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Bjørkvik Galtung, ragnhild.bjorkvik.galtung@skole.rogfk.no (Karmsund videregående skole)

Kristin Ådnøy Eriksen, tlf.: 52 70 27 02 kristin.eriksen@hsh.no (Høgskolen Stord Haugesund)

Marit Langesæter, tlf.: 52 70 27 54 marit.langesaeter@hsh.no (Høgskolen Stord Haugesund) 

Kristin Bie, tlf.: 90 64 21 60 kristin.bie@haugesund.kommune.no (Haugesund kommune)