25. oktober Tvang, kultur og kommunikasjon

Utviklingssenteret arrangerer i samarbeid med Haugesund kommune halvdagskurs med hovedfokus på lovverket; Pasrl. Kap 4A og Hol. Kap 9.

Kurset heter "Tvang, kultur og kommunikasjon"

Her inviteres både ledere og ansatte i avdelinger som har pasienter / brukere der en må bruke tvang og makt. 

Se invitasjonen her: Invitasjon halvdagskurs pasrl. kap. 4A og hol kap. 9, 25.okt 2016.pdf