25.11.2014 Hjemmetjenester og hjemmesykepleie

Utviklingssenteret arrangerer i samarbeid med Høgskolen Stord Haugesund en dag med fokus på hjemmebaserte tjenester. Ulike områder innen hjemmebaserte tjenester vil vi komme inn på, både fokusområder og organisasjonsformer. Vi håper og tror at denne dagen vil inspirere ansatte og ledere ved hjemmebaserte tjenester. Se vedlagte program og med deg på! Seminar-for-hjemmebaserte-tjenester-25.11.2014.pdf