25.04.2012 Helsetorgmodellens erfaringskonferanse

Erfaringskonferansen arrangeres 25.april 2012

FoU-enheten i Helsetorgmodellen ønsker ansatte i kommuner, helseforetak og høgskole, bruker- og pårørenderepresentanter, studenter, politikere og andre interesserte velkommen til årets Erfaringskonferanse.

Konferansen vil ha fokus på resultater i den unike prosjektvirksomheten som pågår mellom helseforetak, kommuner og høgskole.

Tid: 25. april 2012
Sted: Haugesund sjukehus, AUD i U-etg (før lunsj)
Høgskolen Stord/Haugesund (fra og med lunsj)

Last ned programmet her: Erfaringskonferansen_2012