22.05.2012 Holdninger, atferd og kommunikasjon

Som en avslutning på vårt to-årige kompetanseprogram avslutter vi med en kursdag som forhåpentligvis gir mot og inspirasjon til videre godt arbeid i pleie- og omsorgstjenestene. Denne dagen har vi gjort avtaler med følgende ressurspersoner:
- Marco Thomas, er utdannet skuepiller og coach, han vil gi oss råd og tips i hvordan vi kan opptre troverdig og møte tjenestemottakerne på beste måte
- Berit Aalmo, er utdannet fysioterapeut, hun vil lære oss hvordan håndtere stress, og vi får presentert enkle stressmestringsøvelser
- Kenneth Birkenes, blir "rosinen i pølsa"! denne dagen. Han vil fortelle oss om sine erfaringer han har gjort etter flere år som pasient med alvorlig kreftdiagnose. Han vil også dele sine opplevelser med deltakelse i Lars Monsens "Uten grenser"-programmet. Til tross for mange plager mestret han og de andre deltakerne å nå toppen av Snøhetta.
Det er begrenset deltakerantall på kurset, så her er det "først til mølla-prinsippet" som gjelder!
Se programmet her:
Holdninger,-atferd-og-kommunikasjon