21.01.2015 Fagdag om Huntingtons sykdom

I samarbeid med Olavviken psykiatriske sykehus, arrangerer vi en fagdag med temaet Huntingtons sykdom. Det kommer en tverrfaglig gruppe fagspesialister for å spre sin kunnskap om temaet. Se invitasjonen her: Fagdag-i-Huntingtons-sykdom-21-01-15.pdf