2015 Læringsnettverk i rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester

Bjørgene utviklingssenter inviterer til nytt læringsnettverk i rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i 2015. Læringsnettverket består av 3 samlinger, fordelt på 6 måneder. Oppstartdato er 12. mars 2015. Se invitasjon her: Invitasjon-til--lae¦ringsnettverk-rett-legemiddelbruk-i-Helse-Fonna-2015.pdf