15. november Konferanse i miljøbehandling

Helse Fonna arrangerer i samarbeid med HSH en konferanse i miljøbehandling.

Sett av dagen, og meld dere på!

Her er program for dagen: