14.11.2013 Palliativ Fagdag i lindrende omsorg ved livets slutt

Helsetorgmodellens nettverk for lindrende behandling arrangere en pallliativ fagdag. Vi har fått avtale med Tor Jakob Moe til å være ansvarlig for denne dagen. Her er oppslag og informasjon: Inspirasjonsdag-lindrende-behandling-host-2013-Plakat.pdf