13.03.2014 Endringer i arbeidslivet

Det skjer stadige endringer i arbeidslivet, både av oppgaver, funksjoner og kanskje arbeidssted. Hvordan håndterer vi dette? Denne dagen har vi fått avtale med Hugo Carl Lutcherath, som vil forelese om temaet, han vil også komme inn på hvilke følelser dette berører og hvordan vi kan håndtereendringer. Vi vil avslutte dagen med å høre fra noen som har gjennomført endringer på sine arbeidsplasser. Her er program for dagen: Endringer-i-arbeidslivet-mars-2014