11. og 12. nov. 2015 Tverrfaglig kurs i demensutredning og tvang

Invitasjon til tverrfaglig kurs i demensutredning og tvang i Haugesund. Alderspsykiatrisk avdeling og Lærings og Meistringssenteret klinikk psykisk helsevern Helse Fonna arrangerer i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene, tverrfaglig kurs om kartlegging og utredning av demens i kommunehelsetjenesten samt tvangsbruk ved demens. Kurset er rettet mot sykehjemsleger, fastleger og helsepersonell som arbeider i kommunehelsetjenesten. 

Se invitasjonen og program her:
Ny påmeldingsfrist til tverrfaglig emnekurs i demensutredning og bruk av tvang ved demens 2015.pdf 

Program tverrfaglig kurs demensutredning og bruk av tvang 2015.pdf