10. november Fagdag for hjemmebaserte tjenester

I samarbeid med Høgskolen Stord Haugesund arrangerer vi også denne høsten en fagdag for hjemmebaserte tjenester.

Se invitasjon og program her: Fagdag for hjemmebaserte tjenester høsten 2016.pdf